SEMUA HARGA ADALAH TERTAKLUK KEPADA GST 6%
GST ID: 000185110528 SAIDINA EXCEL SERVICES SDN BHD

KERUSI EKSEKUTIF HIGHBACK

Kerusi Eksekutif Highback

Model EX 77
(Fabric A)

RM495 - RM660

KERUSI EKSEKUTIF HIGHBACK

Kerusi Eksekutif Highback

Model EX 88
(Fabric A)

RM510 - RM680

KERUSI EKSEKUTIF HIGHBACK

Kerusi Eksekutif Highback

Model EX 99 (PVC)
(Fabric A)

RM488 - RM650

KERUSI EKSEKUTIF HIGHBACK

Kerusi Eksekutif Highback

Model EX 100
(Fabric A)

RM518 - RM690

KERUSI EKSEKUTIF HIGHBACK

Kerusi Eksekutif Highback

Model NT 03 (Highback)
Jaring (Mesh)

RM563 - RM750

KERUSI EKSEKUTIF HIGHBACK

Kerusi Eksekutif Highback

Model NT 04 (Highback)
Jaring (Mesh)

RM713 - RM950

KERUSI EKSEKUTIF HIGHBACK

Kerusi Eksekutif Highback

Model BC 145
(Fabric A)

RM315.00 - RM420.00

KERUSI EKSEKUTIF HIGHBACK

Kerusi Eksekutif Highback

Model BC 150
(Fabric A)

RM323 - RM430

KERUSI EKSEKUTIF HIGHBACK

Kerusi Eksekutif Highback

Model BC 640
(Fabric A)

RM285 - RM380