SEMUA HARGA ADALAH TERTAKLUK KEPADA GST 6%
GST ID: 000185110528 SAIDINA EXCEL SERVICES SDN BHD

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 943
Fabric A

RM353 - RM470

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 953
Fabric A

RM353 - RM470

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 963
Fabric A

RM240 - RM320

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 983
Fabric A

RM375 - RM500

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 560-1
Fabric A

RM248 -RM330

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 560-2
Fabric A

RM413 - RM550

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 560-3
Fabric A

RM623 - RM830

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 570-1
Fabric A

RM255 - RM340