SEMUA HARGA ADALAH TERTAKLUK KEPADA GST 6%
GST ID: 000185110528 SAIDINA EXCEL SERVICES SDN BHD

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 570-2
Fabric A

RM488 - RM650

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 570-3
Fabric A

RM720 - RM960

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 620-1
Fabric A

RM383 - RM510

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: BC 620-2
Fabric A

RM578 - RM770

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: EX 25
Fabric A

RM465 -RM620

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: EX 36
Fabric A

RM413 - RM550

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: EX 47
Fabric A

RM341 - RM455

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: EX 58
Fabric A

RM473 - RM630