SEMUA HARGA ADALAH TERTAKLUK KEPADA GST 6%
GST ID: 000185110528 SAIDINA EXCEL SERVICES SDN BHD

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: EX 63
Fabric A

RM413 - RM550

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: EX 74
Fabric A

RM364 - RM485

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: EX 85
Fabric A

RM390 - RM520

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: EX 96
Fabric A

RM398 - RM530

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: EX 103
Fabric A

RM413 -RM550

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: LT 113
Kulit

RM1,350 - RM1,800

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: LT 123
Kulit

RM1,350 - RM1,800

KERUSI PELAWAT

Kerusi Pelawat

Model: LT 133
Kulit

RM1,350 - RM1,800